Audit DATA: 25 martie - termenul limită de prezentare a Declaraţiei şi achitare a impozitului pe venit

Conform prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice și juridice au obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit aferente anului 2014 până la 25 martie a anului curent.

Declaratie venitContribuabilii persoane fizice urmează să depună Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc.

Potrivit Codului fiscal, persoanele fizice au obligaţia de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) în următoarele cazuri:

 • lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde obțin salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de 27852 lei pe an;
 • au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depăşeşte 27852 lei pe an;
 • nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 9516 lei;
 • îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară;
 • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

De asemenea, au obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat), în condiţiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit se determină conform cotelor stabilite la art.15 din Codul fiscal, în mărime de:

 • 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 27852 lei;
 • 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 27852 lei.

Pentru anul 2014, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul, după caz,la următoarele scutiri:

 • scutire personală, în sumă de 9516 lei pe an;
 • scutire majorată, în sumă de 14148 lei;
 • scutire suplimentară, în sumă de 9516 lei pe an, în cazul în care soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală;
 • scutire în sumă de 2124 lei pe an pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire în mărime de 9516lei pentru fiecare persoană întreținută, invalid din copilărie.

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

 • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică”;
 •  pe suport de hârtie, prezentând formularul CET08;
 • prin intermediul oficiului poştal, expediind formularul CET08 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

Formularul CET08 poate fi descărcat (link la http://servicii.fisc.md/formulare.aspx), inclusiv în format Excel sau solicitat de la organul fiscal.

În cazul în care contribuabilii dispun de cheie electronică, aceştia pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe venitul obţinut în anul 2014, accesând cabinetul personal pe portalul www.fisc.md.

Contribuabilii, care nu vor depune declarațiile pe venit până la termenul limită, riscă să li se aplice amenzi, potrivit prevederilor Codului fiscal.Întru simplificarea modului de declarare a veniturilor pentru anul 2014, persoanele fizice pot depune Declaraţia la orice organ fiscal, indiferent de locul de reşedinţă a acestora.

Adresele organelor fiscale localizate în mun. Chișinău:

 • sector Centru şi sec. Buiucani - str. Mihai Viteazul, 2;
 • sector Râşcani - str. Kiev, 3A;
 • sector Botanica - str. Teilor, 7/2;
 • sector Ciocana - str. Alecu Russo, 1.

Pentru a asigura recepţionarea de la persoanele fizice a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2014, în perioada de depunere a declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit se stabileşte regimul de lucru după cum urmează:

 • 21 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 17:00;
 • 22 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 15:00;
 • 23 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 19:00;
 • 24 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 19:00;
 • 25 martie 2015 - de la orele 8:00 până la 20:00.

Până la data de 25 martie, agenţii economici plătitori TVA, și anume persoanele juridice rezidente, forme organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică şi societăţile definite la art. 5 al CF pct.9) şi la capitolul 9 al CF, conform art. 83 al Codului Fiscal trebuie să prezinte Declaraţia cu privire la impozit pe venit VEN 12, pentru anul 2014

Astfel, pentru a putea completa corect această declarație, este nevoie de următoarele documente de bază:

 • Hotărîrea privind Declaraţia cu privire la impozitul pe venit nr. 596 din 13.08.2012
 • Codul Fiscal Titlul II - Impozitul pe venit
 • Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.97
 • Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit aprobat prin Hotărîre cu privire la aprobarea unor regulamente nr. 77 din 30.01.2008.
 • Baza generalizată a practicii fiscale
FaLang translation system by Faboba