Audit DATA Vă reamintește că 25 martie 2016 este termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru anul 2015 de către persoanele fizice rezidente și nerezidente

134568        Conform prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015 (Forma CET08)pînă la25 martie2016.   Declarațiile urmează a fi depuse de persoanele fizice rezidente la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc. Pentru simplificarea modului de declarare a veniturilor pentru anul 2015, persoanele fizice pot depune Declarația la orice organ fiscal, indiferent de locul de reședință al acestora.  

        Potrivit Codului fiscal, persoanele fiziceau obligațiade a depune Declarația privind impozitul pe venit (Forma CET08) în cazul în care:
     - lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde primesc salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de29640lei pe an;
     - au obţinut venituri atît sub formă de salariu, cît şi din vînzarea proprietății, a căror sumă totală depăşeşte29640lei pe an;
     - nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de10128lei;
     - îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară;
     - solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

        De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venitpersoanele fizice – cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezidental Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente. 

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit se determinăconform cotelorstabilite la art.15 din Codul fiscal, în mărime de:
 -7%din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de29640lei;
 -18%din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de29640lei. 
    Pentru anul 2015, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul, după caz, laurmătoarele scutiri:
         - scutire personală, în sumă de10128lei pe an;
         - scutire majorată, în sumă de15060lei;
         - scutire suplimentară, în sumă de10128lei pe an, în cazul în care soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală;
         - scutire în sumă de2256lei pe an pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire în mărime de10128lei pentru fiecare persoană întreținută, invalid din copilărie. 

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

     - în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”;
     - pe suport de hîrtie, forma CET08, inclusiv obținînd de la organul fiscal versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate;
     - prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul CET08 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește. 

    Formularul CET08 poate fi descărcat http://servicii.fisc.md/formulare.aspx, inclusiv în formatExcelsau solicitat de la organul fiscal. 
    În cazul în care contribuabilii dispun de cheie electronică, ei pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2015 accesînd cabinetul personal pe portalul
www.fisc.md
    Începînd cu anul 2016, achitările se vor realiza utilizînd codul IBAN (International Bank Account Number), care poate fi identificat pentru o clasificaţie economică cu ajutorul Generatorului codului IBAN pentru încasări(
http://mf.gov.md/iban)

Persoanele fizice nerezidente care au obținut venituri în Republicii Moldova de la persoane fizice (alte persoane decît cele specificate la art.90 din Codul fiscal) sunt obligate să prezinte Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08).
Persoanele fizice nerezidente care și-au încheiat activitatea în Republica Moldova sunt obligaţe să prezinte Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08) în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova.

FaLang translation system by Faboba