Deschide un oficiu nou vis a vis de Circ

Ne grabim sa Va informam ca la data de 18 iunie 2018, Audit DATA SRL, deschide un oficiu nou vis a vis de Circ.
Va asteptam cu drag.

Adresa: str. Pietrariei 19, etajul 1, of. nr. 3 si nr. 4
Program de lucru: Luni-Vineri, 09:00-18:00

Numere de contact: 069 184 328, 022 838 797, 067 417 943, 060 014 341

Audit DATA Vă reamintește că 25 martie 2016 este termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru anul 2015 de către persoanele fizice rezidente și nerezidente

134568        Conform prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015 (Forma CET08)pînă la25 martie2016.   Declarațiile urmează a fi depuse de persoanele fizice rezidente la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc. Pentru simplificarea modului de declarare a veniturilor pentru anul 2015, persoanele fizice pot depune Declarația la orice organ fiscal, indiferent de locul de reședință al acestora.  

        Potrivit Codului fiscal, persoanele fiziceau obligațiade a depune Declarația privind impozitul pe venit (Forma CET08) în cazul în care:
     - lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde primesc salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de29640lei pe an;
     - au obţinut venituri atît sub formă de salariu, cît şi din vînzarea proprietății, a căror sumă totală depăşeşte29640lei pe an;
     - nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de10128lei;
     - îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară;
     - solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

        De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venitpersoanele fizice – cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezidental Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente. 

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit se determinăconform cotelorstabilite la art.15 din Codul fiscal, în mărime de:
 -7%din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de29640lei;
 -18%din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de29640lei. 
    Pentru anul 2015, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul, după caz, laurmătoarele scutiri:
         - scutire personală, în sumă de10128lei pe an;
         - scutire majorată, în sumă de15060lei;
         - scutire suplimentară, în sumă de10128lei pe an, în cazul în care soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală;
         - scutire în sumă de2256lei pe an pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire în mărime de10128lei pentru fiecare persoană întreținută, invalid din copilărie. 

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

     - în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”;
     - pe suport de hîrtie, forma CET08, inclusiv obținînd de la organul fiscal versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate;
     - prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul CET08 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește. 

    Formularul CET08 poate fi descărcat http://servicii.fisc.md/formulare.aspx, inclusiv în formatExcelsau solicitat de la organul fiscal. 
    În cazul în care contribuabilii dispun de cheie electronică, ei pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2015 accesînd cabinetul personal pe portalul
www.fisc.md
    Începînd cu anul 2016, achitările se vor realiza utilizînd codul IBAN (International Bank Account Number), care poate fi identificat pentru o clasificaţie economică cu ajutorul Generatorului codului IBAN pentru încasări(
http://mf.gov.md/iban)

Persoanele fizice nerezidente care au obținut venituri în Republicii Moldova de la persoane fizice (alte persoane decît cele specificate la art.90 din Codul fiscal) sunt obligate să prezinte Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08).
Persoanele fizice nerezidente care și-au încheiat activitatea în Republica Moldova sunt obligaţe să prezinte Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08) în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova.

Hotărîrеа Guvernului nr. 799 din 29.10.2015

           

           „Audit DATA" SRL vă aduce la cunoştinţă prevederile Hotărîrea Guvernului nr. 799 din 29.10.2015, conform căreea a fost aprobată Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, care a intrat în vigoare la data de 06 noiembrie 2015.

          „Audit DATA" SRL se regăseşte în această listă, selecţia căreia a fost efectuată conform condițiilor specificate în articolul 131 alineat (3) din Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat, în care se menționează că societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:

a) în anexa la licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care să aibă experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani;

b) conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi (această prevedere intră în vigoare la 01.01.16);

c) societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor;

d) să aibă în derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel puţin 10 misiuni de audit ale situaţiilor financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului (această prevedere intră în vigoare la 01.01.16).

Sperăm să constataţi în continuare faptul că Audit-DATA este cea mai bună alegere pe care o puteţi face pentru a face parte din echipa Dumneavoastră şi pentru a Vă aduce valoare, contribuind astfel la succesul Companiei.

 

Activitatea de audit: Notiuni de baza

Notiuni audit MoldovaActivitatea de audit cuprinde mai multe notiuni de baza ce necesita a fi explicate pentru a intelege mai bine rolul acesteia si care sunt componentele principale a cesteia.

Mai jos veti gasi explicarea notiunilor de baza cu privire la activitatea de audit:

Activitate de audit - activitate de intreprinzator care consta in prestarea de servicii profesionale, efectuate pe baza de contract, pentru exprimarea opiniei asupra veridicitatii rapoartelor financiare in conformitate cu prezenta lege si cu legislatia in domeniu; 

Audit - examinare independenta a rapoartelor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate si a altor informatii, aferente acestora, ale entitatii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului asupra corespunderii lor, sub toate aspectele semnificative, cerintelor stabilite fata de aceste rapoarte;

Auditor - persoana fizica care detine certificat de calificare al auditorului; 

Asociatie a auditorilor - formatiune benevola, de sine statatoare, autogestionara, constituita prin libera manifestare a vointei auditorilor, societatilor de audit si auditorilor intreprinzatori individuali, asociati pe baza comunitatii de interese profesionale in vederea exercitarii in comun a drepturilor civile, economice si sociale, care nu are drept scop obtinerea de profit;

Certificat de calificare al auditorului - document, eliberat in modul stabilit de prezenta lege, ce confirma calificarea profesionala de auditor; 

Cod etic – codul etic al profesionistilor contabili, emis de Consiliul pentru Standardele Internationale de Audit si Asigurare;

Entitate auditata - entitate, inclusiv subdiviziunile ei, ale carei rapoarte financiare anuale, rapoarte financiare anuale consolidate si/sau alte informatii aferente acestora sint supuse auditului;

Raportul auditorului - document cu putere juridica, elaborat in conformitate cu art.8;

Risc de audit - riscul exprimarii de catre auditor a unei opinii de audit necorespunzatoare in cazul in care rapoartele financiare contin denaturari semnificative;

Solicitantul auditului - persoana fizica sau persoana juridica ce solicita efectuarea auditului;

Societate de audit, auditor intreprinzator individual - subiect al activitatii de intreprinzator, inregistrat in conformitate cu legislatia civila si cu legislatia speciala in domeniu, care detine licenta pentru desfasurarea activitatii de audit;

Stagiar - persoana fizica angajata pentru stagiere in modul prevazut la art.19, care nu este auditor, dar care participa la misiuni de audit sub conducerea unui auditor;

Standarde de audit – standardele internationale de control al calitatii, de audit, pentru misiunile de examinare, certificare si servicii conexe, emise de Consiliul pentru Standardele Internationale de Audit si Asigurare.

Notiunile au fost preluat din LEGEA Nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit.

Audit DATA - 8 ani de la data fondării

8 ani de experienta in auditEste o zi cu totul specială pentru Audit-DATA SRL, deoarece săbătorim alături de dumneavoastră : clienţi, parteneri, colaboratori – într-un cuvînt, prietenii noştri, 8 ani MARI, plini de proiecte de succes, însumând mii de ore de muncă în domeniul de audit și contabilitate.

Este o zi în care ne bucurăm să putem spune că perseverenţa şi curajul sunt răsplătite. De-a lungul anilor, ne-am concentrat cu consecvenţă pe iniţierea şi derularea unui proces de muncă productiv.

Ne-am asumat să facem lucruri grele fără să ne uităm prea des în urmă. Astăzi, având experienţa celor 8 ani de aniversare, putem spune ca demersul nostru este sinonim cu progresul.

Audit DATA - profesionalism garantat!

FaLang translation system by Faboba