Servicii de audit

Audit Data SRL oferă următoarele servicii de audit:

Servicii audit Moldova1. Auditul general al agenţilor economici cu confirmarea rapoartelor financiare:

Scopul unui audit este să îmbunătățească gradul de încredere al utilizatori¬lor vizați ai situațiilor financiare.

Acest lucru este obținut prin exprimarea unei opinii de către auditor cu privire la faptul dacă situațiile financiare sunt pregătite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu un cadru general de raportare financiară aplicabil.

El se efectuiaza prin examinarea independentă a rapoartelor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate şi a altor informaţii, aferente acestora, ale entităţii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a auditorului asupra corespunderii lor, sub toate aspectele semnificative, cerinţelor stabilite faţă de aceste rapoarte .


2. Servicii de audit conexe:

  • Misiune pe baza procedurilor conve¬nite în conformitate cu acest ISRS: misiune pe baza procedurilor convenite poate presupune ca auditorul să efectueze anumite proceduri cu privire la elementele individuale ale datelor financiare (de exemplu, datoriile comerciale, conturile de creanţe, cumpărările de la părţi afiliate şi vânzări şi profituri ale unui segment al unei entităţi), la o componentă a situaţiilor financiare (de exemplu, un bilanţ), sau chiar la un set complet de situaţii financiare.
  •  Audit fiscal: verificarea corespunderii contabilitatii fiscale a intreprinderii cu legislatia fiscala a Republicii Moldova.
  • Audit de revizuire: reprezinta o analiza obiectiva si impartiala a situatiei economice a intreprinderii efectuata intr-un interval de timp restrins.
  •  Audit cu destinatie speciala: reprezinta auditul efectuat asupra unei secțiuni sau a unei părți din contabilitatea intreprinderii.


3. Analiza activităţii economico-financiare;

4. Elaborarea şi propagarea materialelor metodice, recomandărilor privind evidenţa contabilă, impozitarea, auditul;

5. Asistenţă în domeniul managementului;

6. Asistenţă în administrare, reorganizare şi lichidare;

7. Îndeplinire a funcţiilor cenzorului/comisiei de cenzori.

FaLang translation system by Faboba