Audit DATA oferă următoarele tipuri de consultații:

1. Consultanță în domeniul auditului: oferirea informației despre posibile erori și neconcordanțe cu legislația Republicii Moldova în domeniul evidenţei contabile, la anumite condiții;

2. Consultații în domeniul evidentei contabile: solutionarea problemelor ce tin de evidenta contabila a întreprinderii;

3. Consultații în domeniul legislatiei fiscale a RM: explicarea modului de calcul, de reflectare in evidenta contabila si de achitare a impozitelor si taxelor in corespundere cu legislatia fiscala in vigoare;

4. Consultații în cadrul contractului de abonament: consultatii cu caracter permanent pentru toate aspectele ce tin de contabilitatea intreprinderii;

5. Consultație unica: consultatii asupra unei anumite intrebari ce tine de evidenta contabila a intreprinderii;

6. Consultație pentru persoane fizice: calculul, plata și optimizarea impozitelor pe venitul personelor fizice, pregătirea, completarea și depunerea declarațiilor fiscale pentru persoanele fizice, rambursare impozitului pe venit din buget;

7. Consultanţii şi deservire informaţională în probleme ce ţin de domeniul legislaţiei financiare şi fiscale;

8. Consultanţă în administrarea investiţiilor, în analiza proiectelor investiţionale.